Jedno jest pewne, robimy więcęj niż: “Ty pytasz a my działamy”.

 

Jakie kroki poczynimy? 

Jak pracujemy

Ostatnią rzeczą jaką chcemy, to zanudzić Ciȩ długimi tekstami o różnych ubezpieczeniach i kredytach hipotecznych. Wolimy raczej usiąść z Tobą i ustalić cele, ktόre najlepiej pasują do Twojej sytuacji. Poinformujemy Cię o wszystkich szczegόłach naszych porad, abyś dokładnie wiedział, na co wyrażasz zgodȩ! 

 

 

 

 

Krok 1:

Masz do nas pytanie lub my sygnalizujemy coś, co może być dla Ciebie ważne.

Krok 2:

Kontaktujesz siȩ z nami lub my z Tobą i umawiamy siȩ na spotkanie.

Krok 3:

Razem oceniamy Twoją sytuacjȩ i nakreślamy obraz Twojego ryzyka.

Krok 4:

Udzielamy porady, ktόra czȩsto wybiega poza granice tego o co nas prosiłeś.

Krok 5:

Nastȩpnie dopracujemy dla Ciebie wszystko tak, że nie bȩdziesz siȩ musiał już o nic martwić.